PĘTELKI to rozwijanie, uczenie i wspieranie dzieci na każdym etapie ich rozwoju: od niemowlaka do wieku szkolnego.

Najważniejsza jest dla nas relacja budowana pomiędzy dzieckiem, rodzicem i terapeutą.

Rodzice stykając się z problemami swoich dzieci w przedszkolu i szkole, bardzo często nie wiedzą co mają z tym zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc, jak postępować czyli: jak rozsupłać problem który się pojawił.

 

W PĘTELKACH pomagamy rodzicom rozwiązywać te problemy.

Tworzymy relację pomiędzy rodzicem i terapeutą opartą na zrozumieniu i wzajemnym zaufaniu. Uczymy rodziców jak odnaleźć się w nowej sytuacji, wspieramy ich, proponując i wyszukując wspólnie najlepsze rozwiązania.

 

Uczymy dzieci, jak przezwyciężać swoje słabości, wspieramy ich w osiąganiu sukcesów oraz rozwijamy ich mocne strony.

 

Gwarancją powodzenia jest nasz zespół terapeutów, który w swoich działaniach kieruje się naszymi wartościami: współpraca, odpowiedzialność, indywidualne podejście.