EGG Biofeedback

Rozpoczęcie nauki w pierwszym etapie edukacyjnym to ważny punkt w życiu dziecka i jego rodziny. Szkoła wymaga od uczniów samodzielności, obowiązkowości, umiejętności koncentrowania uwagi, systematyczności oraz umiejętności komunikowania się z innymi w akceptowalny społecznie sposób. Zdarza się tak, że trudności pojawiają już na początku pierwszego etapu edukacyjnego, co często ciągnie się do klas starszych. W początkowym okresie, problemy te są sygnałem do intensywnej, systematycznej pracy, lecz czasami zdarza się tak, że w kolejnych etapach nauczania uczniowie potrzebują szczególnej uwagi ze względu na zaburzenia emocjonalno-społeczne. Musimy pamiętać o tym, że każdy uczeń reprezentuje swój indywidualny zasób mocnych i słabych stron. Powodem niskiego poziomu funkcjonowania szkolnego mogą być różnego rodzaju zaburzenia, m.in. nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzania lękowe, zaburzenia koncentracji, nadmierny stres czy depresja.

Metoda EEG- Biofeedback umożliwia wyeliminowanie czynników, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka. Jest to bezbolesna technika treningu mózgu, polegająca na przypięciu elektrod do uszu oraz głowy za pomocą specjalnej pasty przewodzącej. Elektrody działają jak termometr mierzący temperaturę – w przypadku elektrod mierzą one fale mózgu.

Jako certyfikowany terapeuta metody EEG Biofeedback podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, przeprowadzam wywiad oraz wykonuję diagnozę, którą omawiam z rodzicem. Na tej podstawie ustalam oraz rekomenduję ilość potrzebnych sesji, aby osiągnąć zamierzony efekt. Kolejnym krokiem jest trening pokazowy dzięki któremu rodzic i dziecko mogą zobaczyć na czym będzie polegała terapia. Na monitorze dziecko widzi sygnały w postaci animacji, filmów czy wideogry. Jego zadaniem jest spełnić założenie zadania siłą swojej woli, skupieniem czy odpowiednim napięciem mięśniowym. Dzieci realizują zadania również za pomocą myszki lub klawiatury. Przykładem takich zadań są na przykład: podtrzymanie prędkości jadącego samochodu, odpowiednie wycelowanie w balony czy odpowiednie pokierowanie ludzikiem. Podczas gry dziecko cały czas otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gdy gra się udaje, otrzymuje punkty, które są widoczne na monitorze. Gdy gra się nie udaje dziecko wie, kiedy jest odpowiednio skoncentrowane, a kiedy nie. Ustalenie ilości sesji jest zależne od problemu oraz wieku dziecka. Metoda ta zalecana jest po ukończeniu 6 roku życia, ale już w wieku przedszkolnym treningi przygotowują dzieci do uzyskania jak najlepszej gotowości szkolnej. W tym przypadku ilość sesji wynosi od 10 do 20, w przypadkach bardziej złożonych, np. nadpobudliwości psychoruchowej to około 40-60 spotkań. Dzieci uczestniczą w zajęciach 2 razy w tygodniu przez 50 minut.

Podczas swojej pracy otrzymuję od rodziców dzieci, z którymi prowadzę terapię – informację zwrotną o postępach. Głównie są to informacje o poprawie koncentracji, wydłużeniu skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu. Ostatnio rodzice oraz nauczyciele w przedszkolu 5 latka, który jest u mnie w terapii, już po 10 sesjach zauważyli u niego pozytywny wpływ na ogólne funkcjonowanie. Chłopiec wyciszył się, dzięki czemu poprawił efektywność swojej pracy. Jego poziom frustracji, kiedy nie został wybrany jako pierwszy nie jest już tak wysoki jak przed treningami EEG-Biofeedback. U uczniów szkoły podstawowej, dla których prowadzę terapię, zauważam znaczącą różnicę w stosunku do okresu sprzed terapii: są bardziej skoncentrowani na zadaniach, relaksują się więc nie są nadpobudliwi. Poziom stresu obniża się, a tym samym uzyskują lepsze wyniki w nauce. Cieszę się, że efekty są dostrzegalne dla rodziców i środowiska dziecka.

W pełni polecam tę metodę tym którzy wolno uczą się, odczuwają zaburzenia koncentracji i pamięci, są przeciążeni nauką, zestresowani.