Komu i jak pomaga metoda EEG Biofeedback?

Rozpoczęcie nauki w pierwszym etapie edukacyjnym to ważny punkt w życiu dziecka i jego rodziny. Szkoła wymaga od uczniów samodzielności, obowiązkowości, umiejętności koncentrowania uwagi, systematyczności oraz umiejętności komunikowania się z innymi w akceptowalny społecznie sposób. Zdarza się tak, że trudności pojawiają już na początku pierwszego etapu edukacyjnego, co często ciągnie się do klas starszych. W…