Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Tzw. „zaburzenia ze spektrum autyzmu” (ang. „autism spectrum disorder”, w skrócie „ASD”) to szereg zróżnicowanych cech neurorozwojowych i warunków neurologicznych, które oddziałują na sposób, w jaki jednostka postrzega i interpretuje świat oraz wchodzi w interakcje z otoczeniem. Charakteryzują się one różnorodnymi trudnościami w zakresie komunikacji, relacji społecznych i w zachowaniu, co może prowadzić do pewnych wyzwań adaptacyjnych.

Warto zaznaczyć, że objawy u danej osoby mogą być zupełnie inne niż u kolejnej. Kluczową rolą rodziców jest obserwacja i odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku niepokojących sygnałów. Być może zastanawiasz się, jakie są wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu? Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę? Przyjrzyjmy się im!

Spotkanie z psychologiem dziecięcym w przedszkolu

Rola psychologa w przedszkolu Opiekę nad dziećmi w przedszkolu sprawują opiekunowie i wychowawcy. Jednak rola psychologa jest szczególna, gdyż czuwa on nad prawidłowym rozwojem dziecka. Psycholog w przedszkolu obserwuje dzieci: jak bawią się w grupie, w swobodnej zabawie, jak reagują na polecenia opiekunów. Obserwuje jak zachowują się w nowych dla siebie sytuacjach, jak reagują na…