Spotkanie z psychologiem dziecięcym w przedszkolu

Rola psychologa w przedszkolu Opiekę nad dziećmi w przedszkolu sprawują opiekunowie i wychowawcy. Jednak rola psychologa jest szczególna, gdyż czuwa on nad prawidłowym rozwojem dziecka. Psycholog w przedszkolu obserwuje dzieci: jak bawią się w grupie, w swobodnej zabawie, jak reagują na polecenia opiekunów. Obserwuje jak zachowują się w nowych dla siebie sytuacjach, jak reagują na…