Ewa Dyc

założycielka i właścicielka Pętelek, służy pomocą każdemu klientowi

Przez 18 lat Dyrektor HR w dużej, międzynarodowej organizacji, gdzie pracownicy byli tak samo ważni jak klienci Mama dwójki dzieci, chętnie dzieląca się swoim doświadczeniem z zakresu współpracy rodzica z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Posiada dużą wiedzę z zakresu spektrum autyzmu, chętnie doradza rodzicom i dzieli się doświadczeniem…

Anna Pietruchowska

recepcjonistka

Dostępna telefonicznie, mailowo, smsem Kompetentna i uprzejma, służąca klientowi pomocą Pogodna, młoda osoba z licznymi zainteresowaniami, która stale pogłębia wiedzę potrzebną do sprawnej komunikacji z klientem i terapeutami

Magdalena Dąbkowska

fizjoterapeuta NDT Bobath – niemowlęta, dzieci do 2 roku życia

Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia Kurs Terapii Neurorozwojowej NDT Bobath Kurs Kinesiology Taping Doświadczenie w pracy fizjoterapeuty w szpitalach warszawskich na oddziałach dziecięcych Doświadczenie w pracy w ośrodkach wczesnej interwencji medycznej i rehabilitacji niemowląt, dzieci i młodzieży W Pętelkach prowadzi fizjoterapię dla noworodków oraz naukę noszenia niemowląt…

Marika Sońta

Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Psychologii, studia magisterskie Stowarzyszenie Terapeutów, Trener Umiejętności Społecznych Ośrodek Integracji Społecznej – Stowarzyszenie Terapeutów (Warszawa) – jako stażystka – opieka i terapia osób dorosłych z autyzmem, wspomaganie pracy opiekuńczo-terapeutycznej, realizowanie programów socjalizujących w środowisku i podczas wyjazdowych form rehabilitacji, tworzenie i wdrażanie optymalnych programów terapeutycznych…

Edyta Morończyk

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, terapeuta aktywnego treningu słuchowego Neuroflow

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: Pedagog Specjalny Terapeuta Integracji Sensorycznej Warszawski Instytut Profilaktyki: Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA Instytut Tutoringu Szkolnego we Wrocławiu: Tutor Pracuje jako Pedagog w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Pętelki Konsultuje i prowadzi terapię z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci powyżej 3 roku życia Diagnozuje w…

Monika Puchalska

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną, Specjalność: Nauki o rodzinie Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe, Edukacja początkowa i Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej Certyfikowany terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej Doświadczenie w pracy z dziećmi…

Julia Zych

logopeda

Uniwersytet Warszawski, Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna – licencjat, w trakcie studiów magisterskich Praktyki w przedszkolach w pracy jako logopeda Doświadczenie w pracy w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej: prowadzenie konsultacji logopedycznych i terapia dla dzieci z dyslalią, dysleksją i opóźnionym rozwojem mowy Praca poprzez zabawy przy użyciu gier logopedycznych oraz ćwiczeń artykulacyjnych Pętelki Konsultuje i prowadzi terapię…

Olga Stawska

logopeda, terapeuta SI

Uniwersytet Warszawski, Filologia Polska, Specjalizacja: Logopedia – pięcioletnie studia magisterskie Międzynarodowy kurs integracji sensorycznej – 1 stopnia, zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu Doświadczenie jako logopeda w pracy z dziećmi w przedszkolach i Przychodni Pedagogiczno-Psychologicznej W swojej pracy koncentruje się na opóźnionym rozwoju mowy oraz zaburzeniach artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym Jako certyfikowany terapeuta testu ADOS 2…

Hanna Melnarowicz

logopeda

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Specjalizacja: Logopedia Akademia Pedagogiki Specjalnej, Specjalizacja: Pedagogika Specjalna – Logopedia Pracowała w Przychodni Specjalistycznej prowadząc terapię dyslalii, niedokształceń mowy i opóźnionego rozwoju mowy dla dzieci Obecnie pracuje w przedszkolu jako logopeda prowadząc terapię dla dzieci w spektrum autyzmu Pętelki prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci małych do…

Michał Chodowski

Psycholog, Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Zastępowania Agresji

 Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, studia magisterskie Studium Terapii i Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych Instytut AMITY, Trener Grupowy, Trening Zastępowania Agresji Doświadczenie w prowadzeniu TUS dla dzieci w różnym wieku: przedszkolnym, szkolnym i młodzieży oraz z różnymi potrzebami (dzieci w spektrum autyzmu, z zaburzeniami ADHD, zachowaniami agresywnymi i inne) Doświadczenie w prowadzeniu…