• Dostępna telefonicznie, mailowo, smsem
  • Kompetentna i uprzejma, służąca klientowi pomocą
  • Pogodna, młoda osoba z licznymi zainteresowaniami, która stale pogłębia wiedzę potrzebną do sprawnej komunikacji z klientem i terapeutami