• Uniwersytet Warszawski, Logopedia Ogólna i Kliniczna
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Specjalizacja: Psychologia Kliniczna
  • W Pętelkach prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym
  • Ukończony kurs terapii miofunkcjonalnej – do zajęć logopedycznych włącza elementy terapii miofunkcjonalnej, jeśli zapewnia to skuteczność działania
  • Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu jako logopeda
  • Aktywnie działa w Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hipoterapia z nadzieją”.