• Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział: Pedagogika Ogólna
  • Uniwersytet Wrocławski, Studia podyplomowe: Logopedia ogólna i kliniczna
  • Uniwersytet Wrocławski, Studia podyplomowe: Neurologopedia
  • Kurs Dogoterapii, Fundacja Cze – Ne – Ka i PERRO Agnieszka Potocka
  • Doświadczenie w pracy jako logopeda, neurologopeda i dogoterapeuta z dziećmi w różnym wieku
  • Obecnie logopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz wykładowca w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy