• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Specjalizacja: Logopedia
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Specjalizacja: Pedagogika Specjalna – Logopedia
  • Pracowała w Przychodni Specjalistycznej prowadząc terapię dyslalii, niedokształceń mowy i opóźnionego rozwoju mowy dla dzieci
  • Obecnie pracuje w przedszkolu jako logopeda prowadząc terapię dla dzieci w spektrum autyzmu

Pętelki

  • prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci małych do lat 4 szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy i problemami zaburzeń mowy