• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Psychologia
  • Centrum Integracji Sensorycznej, Studia Podyplomowe: Integracja sensoryczna stopień 1 i 2.
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Studia Podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne
  • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej dla dzieci od 3 roku życia
  • Doświadczenie w diagnozowaniu i terapii SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi
  • Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji psychologicznych i Treningów Umiejętności Społecznych