• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalizacja: Psychoterapia i terapia seksualna
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspierania ich Rodzin
  • Terapeuta integracji sensorycznej
  • Psycholog w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Warszawie, prowadzący indywidualną i grupową terapię z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji.