• Uniwersytet Warszawski, Kierunek Logopedia ogólna i kliniczna – licencjat, w trakcie studiów magisterskich
  • Praktyki w przedszkolach w pracy jako logopeda
  • Doświadczenie w pracy w Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej: prowadzenie konsultacji logopedycznych i terapia dla dzieci z dyslalią, dysleksją i opóźnionym rozwojem mowy
  • Praca poprzez zabawy przy użyciu gier logopedycznych oraz ćwiczeń artykulacyjnych

Pętelki

  • Konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym usprawniającą aparat mowy
  • Prowadzi terapię zaburzeń mowy dla dzieci przedszkolnych