• Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, specjalizacja: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Studia podyplomowe: Sensomotoryczna Terapia Widzenia
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką
  • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
  • Doświadczenie jako terapeuta SI w pracy z dziećmi w różnym wieku – od niemowlęcego do szkolnego
  • Obecnie Terapeuta SI w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie
  • Obecnie: wykładowca na kierunku Integracja Sensoryczna w WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz Trener szkoleń doskonalących warsztat SI.