• Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika terapeutyczno- lecznicza
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie; Moduł dodatkowy: Terapia pedagogiczna
  • Biomed, Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu, Terapeuta EEG Biofeedback
  • Certyfikowany Terapeuta Neuroflow – interaktywnego treningu słuchowego
  • Pedagog specjalny i terapeuta terapii ręki
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
  • Pedagog specjalny i nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej w Warszawie oraz nauczyciel geografii w prywatnej szkole podstawowej w Warszawie