• Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie, kierunek: Fizjoterapia
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Rehabilitacja społeczna i zawodowa
  • Kurs SI poziom II – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
  • Fizjoterapeuta
  • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
  • Pedagog specjalny
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Pedagog specjalny, wychowawca klasy, terapeuta integracji sensorycznej w integracyjnej szkole podstawowej w Warszawie