• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Psychologia
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek fizjoterapia
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, kierunek dietetyka
  • Metropolitan University Collage w Kopenhadze, kierunek Nutrition and Health
  • Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi. Kocha to co robi a swoją pracę traktuję jako wielopłaszczyznową pomoc drugiemu człowiekowi.
  • Swoją wiedzę i umiejętności rozwija systematyczną pracą, poznawaniem nowych form terapii, rozszerzaniem świadomości naszego ciała.
  • Jej głównym zainteresowaniem jest terapia mięśniowo – powięziowa, wisceralna.