• Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika społeczna z terapią pedagogiczną
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Logopedia Ogólna, studia podyplomowe
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Neurologopedia, studia podyplomowe
  • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Integracja Sensoryczna, studia podyplomowe
  • Doświadczenie w pracy pedagogicznej, logopedycznej i terapii SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Obecnie nauczyciel wczesnoszkolny w prywatnej szkole w Warszawie, prowadzący dodatkowo zajęcia pedagogiczne i logopedyczne oraz terapię SI w przedszkolu terapeutycznym.

Pętelki

  • Konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Jako terapeuta ręki – konsultuje i prowadzi zajęcia w tym zakresie
  • Diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci powyżej 3 roku życia