• Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, kierunek: fizjoterapia
  • Ukończony kurs PNF oraz „Skoliozy – diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne”
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu badania postawy dzieci i młodzieży
  • Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjnych dla dzieci i młodzieży