• Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Psychologii, studia magisterskie
  • Stowarzyszenie Terapeutów, Trener Umiejętności Społecznych
  • Ośrodek Integracji Społecznej – Stowarzyszenie Terapeutów (Warszawa) – jako stażystka – opieka i terapia osób dorosłych z autyzmem, wspomaganie pracy opiekuńczo-terapeutycznej, realizowanie programów socjalizujących w środowisku i podczas wyjazdowych form rehabilitacji, tworzenie i wdrażanie optymalnych programów terapeutycznych
  • Wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej i w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
  • promowanie zdrowia psychicznego i ciekawostek na temat psychologii i sportu na własnym kanale Youtube
  • Doświadczenie w kontaktach i relacjach międzyludzkich z obszarów biznesowych

Pętelki

  • Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym