•  Uniwersytet SWPS, Wydział Psychologii, studia magisterskie
  • Studium Terapii i Podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
  • Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych
  • Instytut AMITY, Trener Grupowy, Trening Zastępowania Agresji
  • Doświadczenie w prowadzeniu TUS dla dzieci w różnym wieku: przedszkolnym, szkolnym i młodzieży oraz z różnymi potrzebami (dzieci w spektrum autyzmu, z zaburzeniami ADHD, zachowaniami agresywnymi i inne)
  • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów Treningu Zastępowania Agresji zgodnie z certyfikowanym programem ART Amnity
  • Doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz terapii zajęciowej dla osób dorosłych
  • Prowadzi szkolenia z zakresu zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz Treningi umiejętności komunikacji, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej

Pętelki

  • Prowadzi nabór do TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz indywidualną terapię dla dzieci
  • Prowadzi warsztaty dla rodziców