• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną, Specjalność: Nauki o rodzinie
  • Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe, Edukacja początkowa i Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
  • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Warszawie oraz terapeuta integracji sensorycznej