• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną, Specjalność: Nauki o rodzinie
  • Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe, Edukacja początkowa i Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
  • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
  • Certyfikowany terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Pętelki

  • Diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci powyżej 3 roku życia
  • Dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat prowadzi ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka wg metody monachijskiej