• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Specjalizacja: Psychologia społeczna, Psychologia kliniczna dziecka
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Studium Pedagogiczne
  • Roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi w zespole wczesnej interwencji psychologicznej – prowadzenie diagnozy i terapii funkcjonalnej rozwoju dziecka
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi
  • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych dla dzieci w wieku szkolnym
  • Psycholog w poradni psychologicznej w Warszawie, prowadzenie konsultacji i indywidualnej terapii dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
  • W Pętelkach prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców i terapię dla dzieci; wykonuje ocenę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku do 10lat; przeprowadza diagnozy gotowości szkolnej oraz prowadzi doradztwo zawodowe dla ósmoklasistów, licealistów oraz osób dorosłych
  • Jest autorem i prowadzącym warsztaty koncentracji i uwagi dla dzieci w Pętelkach