• Uniwersytet Warszawski, Filologia Polska, Specjalizacja: Logopedia – pięcioletnie studia magisterskie
  • Międzynarodowy kurs integracji sensorycznej – 1 stopnia, zakończony zdobyciem międzynarodowego certyfikatu
  • Doświadczenie jako logopeda w pracy z dziećmi w przedszkolach i Przychodni Pedagogiczno-Psychologicznej
  • W swojej pracy koncentruje się na opóźnionym rozwoju mowy oraz zaburzeniach artykulacji dzieci w wieku przedszkolnym
  • Jako certyfikowany terapeuta testu ADOS 2 pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu
  • Wykorzystuje zróżnicowane metody podczas terapii logopedycznej: Metodę Dobrego Startu, elementy metody krakowskiej, elementy metody werbotonalnej, masaż Wintreberta, stymulację wielozmysłową, lewopółkulową oraz zabawy sensoryczne.

Pętelki

  • Konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym z wadami wymowy, szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy
  • Prowadzi terapię dzieci z podejrzeniem lub stwierdzonym spektrum autyzmu