• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej KEN w Krakowie, Specjalizacja: Logopedia
  • Uniwersytet Warszawski, Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna
  • Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu jako logopeda
  • Prowadzi logopedyczne zajęcia grupowe i indywidualne w przedszkolach

Pętelki

  • prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci małych do lat 3 szczególnie z opóźnionym rozwojem mowy i problemami zaburzeń mowy
  • konsultuje i prowadzi terapię logopedyczną dla dzieci przedszkolnych
  • jest certyfikowanym terapeutą miofunkcjonalnym – prowadzi terapię miofunkcjonalną
  • jest terapeutą ręki – konsultuje i prowadzi terapię dzieci z tego zakresu