EEG BIOFEEDBACK jest wysokospecjalistyczną metodą służącą do regulowania czynności bioelektrycznych mózgu w sposób pożądany za pomocą sprzężenia zwrotnego. Znajduje zastosowanie w wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych, a także w doskonaleniu umiejętności umysłowych.

Z metody EEG Biofeedbacku korzystać mogą zarówno dzieci jak i dorośli.

Dzięki treningom EEG BIOFEEDBACK poprawia się koncentracja, pamięć, szybkość myślenia, mowa, wzrasta kreatywność, twórcze myślenie, zdolność do rozwiązywania problemów intelektualnych, zmniejszeniu ulegają fizjologiczne objawy nadpobudliwości psychoruchowej, podnosi się samoocena, odporność na stres, zdolność do opanowywania gniewu i kontroli emocji.

 

Dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, są spokojniejsze, pewniejsze siebie, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, co pozytywnie wpływa na zmianę ich stosunków do obowiązków szkolnych.

 

Zapraszamy na terapię EEG BIOFEEDBACK osoby z:

 • zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi
 • powolnym tempem uczenia się
 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • słabą spostrzegawczością
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • problemami szkolnymi (dysleksja, dysortografia)
 • niedojrzałością emocjonalną
 • nieprawidłowymi reakcjami stresowymi, agresją, autoagresją
 • chęcią poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji

również:

 • w autyzmie i całym spektrum zaburzeń autystycznych
 • w zespole Aspergera
 • w zespole Downa i zaburzeniach rozwoju psychoruchowego
 • mózgowym porażeniu dziecięcym,
 • padaczkach
 • OCD (Zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych)
 • depresji, lękach, panice

EEG Biofeedback polecany jest również dla osób:

 • uczących się, zdających egzaminy (studenci, maturzyści),
 • narażonych na stres, przeciążonych pracą,
 • cierpiących na bezsenność,
 • z przewlekłymi bólami głowy, migrenami,
 • z zespołem chronicznego zmęczenia,
 • z natręctwami

Pierwsze spotkanie – diagnoza – polega na przeprowadzeniu wywiadu oraz omówieniu problemu z jakim dana osoba przychodzi do terapeuty. Kolejnym krokiem jest wykonanie diagnozy, która jest omówiona i przedstawiona na koniec spotkania wraz ze wskazówkami oraz proponowanym planem treningowym.

Diagnoza trwa do 60min. Koszt wizyty: Cennik

Trening indywidualny to spotkania z terapeutą podczas których terapeuta przy pomocy specjalistycznego sprzętu komputerowego stymuluje pożądane i niepożądane pasma fal mózgowych. Celem takiego treningu jest poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu.

 

Trening indywidualny trwa 50 min., koszt: Cennik

Certyfikowanym terapeutą EEG Biofeedback w naszym gabinecie jest Katarzyna Gołka – zajrzyj do zakładki Nasz zespół.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Komu i jak pomaga metoda EEG Biofeedback?

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE