Konsultacja jest przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania ich dziecka i potrzebują wsparcia i pomocy specjalisty. Często wychowawczynie ze żłobka, przedszkola lub psycholog pracujący w tej placówce sugeruje spotkanie. Zapraszamy wówczas na konsultację rodzica wraz z dzieckiem – wówczas terapeuta, po wysłuchaniu informacji od rodzica oraz po obserwacji dziecka – udziela ustnie wskazówek i proponuje rozwiązania.

Dla dzieci w wieku od lat 3 zapraszamy na jedno spotkanie konsultacyjne.
Dla dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do 3 lat zapraszamy na dwa spotkania. Dla dzieci w tym wieku nasza terapeutka Monika Puchalska może na dodatkowym – trzecim spotkaniu dokonać oceny rozwoju psychoruchowego dziecka ocena rozwoju psychoruchowego dziecka.

 

Jeżeli niepokoją Cię u Twojego dziecka wymienione poniżej objawy, zapraszamy na konsultację do naszego terapeuty integracji sensorycznej:

 • niepokój
 • płaczliwość, kłopoty ze snem
 • nieprawidłowości związane z odżywianiem (żucie, przełykanie)
 • problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów
 • zaburzenia równowagi
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • impulsywność
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • ruchy są zbyt szybkie lub zbyt wolne
 • trudności z utrzymaniem głowy pozycji pionowej podczas dłuższego siedzenia (podpiera się ręką, kładzie się na stoliku itp.)
 • problemy w nabywaniu nowych umiejętności ruchowych, np. jazda na rowerze, łapanie i rzucanie piłki
 • nieumyślne wpadanie na meble, ściany, inne dzieci
 • trudności w schodzeniu i wchodzeniu po schodach (trzymanie się barierki, niepewne kroki)
 • niewłaściwe lub „dziwaczne” trzymanie różnych przedmiotów codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania
 • nadruchliwość, poszukiwanie ruchu, dążenie do niego
 • lęk przed upadkiem lub wysokością
 • mylenie stron prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni
 • brak dominacji jednej ręki
 • trudności w czytaniu i pisaniu, mylenie i odwracanie znaków graficznych
 • trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy
 • kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.
 • szybka męczliwość
 • dziecko nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to

Konsultacją, czyli spotkaniem rodzica z dzieckiem wraz z terapeutą, rozpoczynamy proces stałej terapii dziecka z zakresu integracji sensorycznej. Jest to czas, kiedy terapeuta zapoznaje się z wykonaną już diagnozą integracji sensorycznej oraz poznaje dziecko, tak aby określić jak najefektywniejsze sposoby pracy podczas terapii.

Rodzice i dzieci, które wykonywały diagnozę integracji sensorycznej w Pętelkach, nie muszą już odbywać konsultacji, gdyż terapeuta poznaje rodzica i dziecko podczas procesu diagnozy i zna już jej wyniki.

Konsultacja trwa 50min. Koszt wizyty: Cennik

Sylwetki zawodowe naszych terapeutów można zobaczyć w zakładce Nasz zespół.

Diagnoza integracji sensorycznej to 3 spotkania z diagnostą integracji sensorycznej. Przed przystąpieniem do diagnozy, prosimy rodzica o uzupełnienie formularzy, które zawierają informacje dotyczące rozwoju dziecka. Dwa pierwsze spotkania to obserwacja kliniczna dziecka, a dla dzieci powyżej 4 roku życia – wykonanie testów. Na te dwa spotkania zapraszamy rodzica z dzieckiem. Trzecie spotkanie jest dedykowane rodzicowi, gdyż służy omówieniu pisemnej diagnozy oraz zaleceń wynikających z diagnozy.
Każde spotkanie trwa 50min. Koszt całej diagnozy – wszystkie spotkania wraz z pisemnym opisem: Cennik

Jedne zajęcia indywidualne integracji sensorycznej trwają 50min. Pod koniec zajęć rodzic otrzymuje od terapeuty informację o postępach i przebiegu zajęć oraz wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE