Na pierwszą wizytę – konsultację – zapraszamy rodzica z dzieckiem. W trakcie konsultacji logopeda sprawdza nie tylko mowę dziecka, lecz także poziom rozumienia poleceń, zachowanie, słuch, zgryz, budowę narządów artykulacyjnych oraz ogólny rozwój dziecka. Jeżeli dziecko posiada badania słuchu lub neurologa, proszę je zabrać na spotkanie.

W trakcie konsultacji, po badaniu dziecka i wywiadzie z rodzicem, logopeda rekomenduje dalsze działania. Jeśli jest rekomendowana terapia logopedyczna, wówczas logopeda przedstawia jak będzie ona wyglądała w Pętelkach: proponuje częstotliwość (raz, dwa razy w tygodniu), długość jednorazowych zajęć (30min lub 50min), współpracę z rodzicem (ćwiczenia w domu) oraz prawdopodobny czas trwania terapii.

Konsultacja trwa do 60 min. Koszt wizyty: Cennik

Sylwetki i doświadczenia naszych logopedów zostały opisane w zakładce Nasz zespół

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami:

Kiedy udać się na wizytę do logopedy?

Kiedy udać się z dzieckiem do neurologopedy?

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE