DZIECI do 7 lat

Na pierwszą wizytę, nazywaną u nas konsultacją zapraszamy samego rodzica lub obu rodziców bez dziecka. Ma ona służyć rozmowie o problemie, z którym rodzic zwraca się do Psychologa. To spotkanie ma również służyć temu, aby Psycholog wspólnie z rodzicami ustalił dalsze kroki postępowania. Może zaprosić na następną konsultację z dzieckiem, skierować do innego specjalisty lub zaproponować rozwiązania do przepracowania przez rodziców.

Konsultacja trwa do 60 min i kosztuje 150 zł.

Naszym psychologiem dziecięcym jest Joanna Gorgas, która na co dzień pracuje w Przychodni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży. Jej wizytówka zawodowa znajduje się w zakładce Nasz Zespół.

 

Rozwiązujemy problemy i prowadzimy terapię w obszarach:

 • rozwiązywanie kłopotów przedszkolnych i szkolnych takich jak zachowania agresywne, nieprawidłowe relacje w rówieśnikami oraz nauczycielami, fobia szkolna
 • zaburzenia lękowe: lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, zespół stresu pourazowego PTSD
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • problemy wychowawcze

DZIECI powyżej 8 lat

Czasem w życiu nastolatków pojawią się trudności, z którymi rodzice nie zawsze są w stanie samodzielnie sobie poradzić. Kłopoty wychowawcze, problemy w relacji z rówieśnikami, długotrwałe przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, różnego rodzaju lęki, czy jakże obecnie aktualne, trudności adaptacyjne w sytuacji pandemii koronawirusa – w takich sytuacjach warto sięgnąć po pomoc terapeuty.

Terapia nastolatków stanowi formę terapii rodzin i jest skierowana do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Jest to proces regularnych, indywidualnych spotkań z nastolatkiem, jak również we współpracy z rodzicami. Czas trwania terapii jest ustalany w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zgłaszanych trudności.

Terapię nastolatków jaką proponujemy w Pętelkach sprawdza się między innymi do następujących problemów:

 • nieśmiałość,
 • brak akceptacji ze strony rówieśników,
 • nadmierna lękliwość,
 • trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • zachowania agresywne i impulsywne,
 • objawy psychosomatyczne,
 • uzależnienie od komputera,
 • trudności szkolne oraz wychowawcze,
 • depresja
 • myśli/próby samobójcze,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia jedzenia
 • inne problemy okresu dojrzewania.

Już na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców z dzieckiem. Czas trwania spotkania to 50min. a jego koszt to 150zł. Podczas tego spotkania zostaną ustalone dalsze działania z rodzicami i dzieckiem.

Naszym psychologiem dziecięcym jest Joanna Gorgas, która na co dzień pracuje w Przychodni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz prowadzi terapię dzieci i młodzieży.

Jej wizytówka zawodowa znajduje się w zakładce Nasz Zespół

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE