TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi, które doświadczają trudności społecznych.

W Pętelkach, TUS jest cyklem spotkań podczas których uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Trening ten służy do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Tworzymy grupy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Aby dobrze dobrać członków zespołu, cały proces treningu poprzedzamy konsultacją, w trakcie której terapeuta spotyka się z rodzicami i dzieckiem. Przy tworzeniu grupy, ważne jest, aby była ona na podobnym poziomie wiekowym, intelektualnym i komunikacyjnym, gdyż wtedy formy wsparcia są adekwatne do możliwości każdego uczestnika. Dzięki temu każdy uczestnik może skorzystać w pełni z zajęć.

Zajęcia odbywają się regularnie, dla stałych, niewielkich grup raz w tygodniu. Zawsze w tym samym miejscu i czasie, co wpływa na zwiększenie poczucia przewidywalności i bezpieczeństwa. Każda grupa jest prowadzona przez dwóch certyfikowanych trenerów. Podczas zajęć panuje przyjazna atmosfera skierowana na zrozumienie potrzeb dzieci i okazanie im szacunku. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym trwają 60min, dla dzieci w wieku szkolnym 90min.

Każde dziecko biorące udział w TUS ma możliwość obserwowania zachowań innych dzieci, przeprowadzania interakcji i trenowania własnych reakcji dzięki nabywanym umiejętnościom.

Dzięki TUS Twoje dziecko nauczy się lepiej rozumieć swoje emocje, wyrażać je w sposób bezpieczny i konstruktywny oraz nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Zalety udziału w treningu TUS to m.in.:

  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie norm społecznych
  • rozwój umiejętności współpracy; zdobycie wiedzy i umiejętności stawiania granic osobistych
  • wzmocnienie oraz zwiększenie wiedzy w ramach rozpoznawania i nazywania emocji
  • poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze złością
  • poznanie technik poprawiających umiejętność koncentracji uwagi
  • możliwość zbudowania adekwatnej samooceny
  • poznanie sposobów bezpiecznego rozwiązywania konfliktów
  • poznanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i fizycznym

Konsultacja wstępna dla rodziców i dziecka trwa 60 min. Koszt wizyty: Cennik

Sylwetki i doświadczenia naszych trenerów zostały opisane w zakładce Nasz zespół

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

ABC Treningu Umiejętności Społecznych dla rodzica

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE