Wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu

Tzw. „zaburzenia ze spektrum autyzmu” (ang. „autism spectrum disorder”, w skrócie „ASD”) to szereg zróżnicowanych cech neurorozwojowych i warunków neurologicznych, które oddziałują na sposób, w jaki jednostka postrzega i interpretuje świat oraz wchodzi w interakcje z otoczeniem. Charakteryzują się one różnorodnymi trudnościami w zakresie komunikacji, relacji społecznych i w zachowaniu, co może prowadzić do pewnych wyzwań adaptacyjnych.

Warto zaznaczyć, że objawy u danej osoby mogą być zupełnie inne niż u kolejnej. Kluczową rolą rodziców jest obserwacja i odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku niepokojących sygnałów. Być może zastanawiasz się, jakie są wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu? Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę? Przyjrzyjmy się im!

Rozszerzanie diety dziecka

Rozszerzanie diety to ważny etap w rozwoju dziecka – wymaga nie tylko rodzicielskiej uwagi, ale i zrozumienia. Światowa Organizacja Zdrowia i UNICEF (2003) zalecają, aby rozpocząć ten proces po skończeniu szóstego miesiąca życia, pozostając przy karmieniu piersią, ale stopniowo wprowadzając pokarmy uzupełniające. Jak wygląda to w praktyce? Na co należy zwrócić uwagę od strony psychologicznej? Co możesz zrobić, aby wspierać zdrowy rozwój Twojego malucha? W artykule omówimy kluczowe kwestie związane z niniejszym zagadnieniem.