null

LOGOPEDA

Konsultacja 60min 150zł
Terapia – zajęcia indywidualne 50min 120zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 80zł
Terapia miofunkcjonalna – zajęcia indywidualne 30min 85zł
null

NEUROLOGOPEDA

Konsultacja 60min 180zł
Terapia – zajęcia indywidualne 50min 130zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 90zł
null

PEDAGOG

Konsultacja 60min 150zł
Terapia – zajęcia indywidualne (w tym dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia) 50min 110zł
null

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Konsultacja – pierwsze spotkanie 60min 150zł
Każde następne spotkanie 50min 150zł
Ocena funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka (z pisemnym dokumentem) 3 spotkania po 50min 450zł
Diagnoza gotowości szkolnej z zaświadczeniem MEN 2 spotkania po 50min 300zł
Doradztwo zawodowe (diagnoza preferencji zawodowych z omówieniem) 60min 180zł
null

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza z pisemnym dokumentem 3 spotkania po 50min 450zł
Konsultacja 60min 150zł
Terapia – zajęcia indywidualne 50min
130zł
null

FIZJOTERAPIA

Konsultacja u fizjoterapeuty 60min 150zł
Fizjoterapeuta NDT Bobath – niemowlęta i dzieci do 3 lat 50min 150zł
Fizjoterapeuta metoda czaszkowo-krzyżowa 50min 150zł
Fizjoterapeuta – gimnastyka korekcyjna – dzieci powyżej 3 lat 50min 140zł
Fizjoterapeuta – gimnastyka korekcyjna – dzieci powyżej 3 lat 30min 80zł
null

TERAPIA RĘKI

Konsultacja 60min 150zł
Terapia – zajęcia indywidualne 50min 120zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 80zł
null

EEG BIOFEEDBACK

Badanie diagnostyczne 60min 180zł
Trening EEG Biofeedback – 10 sesji po 30min 10x 30min 700zł
Trening EEG Biofeedback – 10 sesji po 50min 10x 50min
950zł
Konsultacja – omówienie wyników 30min
80zł
null

NEUROFLOW

Diagnoza/rediagnoza 90-120min 270zł
Etap 1 – sesje treningowe online
270zł
Etap 2 – sesje treningowe online
250zł
Etap 3 – sesje treningowe online
240zł

Koszt pisemnej opinii – 80zł

REGULAMIN

  • Zajęcia stałe w wybranym dniu i godzinie są płatne z góry za miesiąc przelewem na konto do 7-go dnia miesiąca.
  • Planowane nieobecności (urlop, wyjazd) prosimy o zgłaszanie do 7-go dnia miesiąca. W celu odrobienia planowana nieobecność będą zaproponowane 2 terminy. W przypadku niemożliwości odrobienia planowanej nieobecności, zapłata zostanie potrącona z płatności w następnym miesiącu.
  • Nieplanowane nieobecności (np. choroby lub losowe przypadki) należy zgłaszać najpóźniej dzień przed planowanymi zajęciami do godz. 20.00 drogą mailową gabinet@petelki.com.pllub telefonicznie/sms 514 007 094. Brak informacji powoduje przepadnięcie zajęć (pobranie należności). W celu odrobienia zgłoszonych nieobecności będą zaproponowane 2 terminy. Brak ich wykorzystania skutkuje przepadnięciem zajęć (pobranie należności).

Wpłat należy dokonywać na konto firmy:
Konto: 76 1050 1038 1000 0097 0081 3976, ING Bank Śląski S.A.
Adres: Pętelki, Ewa Dyc, ul. Niepodległości 35/3, 02-585 Warszawa