null

LOGOPEDA

Konsultacja 60min 250zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 110zł
null

NEUROLOGOPEDA

Konsultacja 60min 290zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 125zł
Neurologopeda niemowląt do 1 roku życia – konsultacja 60min 290zł
Neurologopeda niemowląt do 1 roku życia – wizyta kontrolna (do miesiąca po konsultacji) 30min 185zł
Konsultacja – ocena wędzidełka 60min 290zł
Konsultacja – przed, w trakcie i po leczeniu ortodontycznym 60min 290zł
null

NIEMOWLĘTA

Fizjoterapeuta NDT Bobath – konsultacja 60min 200zł
Fizjoterapeuta NDT Bobath –terapia 50min 200zł
Neurologopeda niemowląt do 1 roku życia – konsultacja 60min 290zł
Neurologopeda niemowląt do 1 roku życia – wizyta kontrolna (do miesiąca po konsultacji) 30min 185zł
Nauka noszenia dziecka w chuście 2 h
300zł
null

PEDAGOG

Konsultacja 60min 220zł
Terapia – zajęcia indywidualne
50min 160zł
Terapia – zajęcia indywidualne
30min 110zł
null

TERAPIA RĘKI

Konsultacja 60min 220zł
Terapia – zajęcia indywidualne 50min 160zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 110zł
null

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

Konsultacja miofunkcjonalna 60min 270zł
Terapia – zajęcia indywidualne 30min 125zł
null

NEUROFLOW

Diagnoza 90-120min 400zł
Rediagnoza 90-120min 400zł
null

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Konsultacja kwalifikująca na cykl zajęć 60min 180zł
Zajęcia TUS – dzieci przedszkolne 60min 100zł
Zajęcia TUS – dzieci szkolne 90min 135zł
Konsultacja – indywidualne spotkanie dla rodziców z Trenerem 60min 180zł
Indywidualna Terapia TUS 60min 180zł
null

OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA

Ocena dziecka od 12 mies do 35 mies omówienie ustne wyników 2 spotkania po ok 60min 360zł
Dokument pisemny z wynikami 120zł
null

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza z pisemnym dokumentem 3 spotkania po 50min 600zł
Rediagnoza z pisemnym dokumentem 2 spotkania po 50min 550zł
Konsultacja dzieci od lat 3 1 spotkanie po 50min 220zł
Konsultacja dzieci od 12 mies do 35 mies 2 spotkania po 50min 360zł
Ocena rozwoju psychoruchowego po konsultacji dziecka od 12 mies do 35 mies 1 dodatkowe spotkanie 50min 180zł
Terapia – zajęcia indywidualne 50min
160zł
null

TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Konsultacja + terapia dzieci do 16 r.ż 60min 220zł
Terapia dzieci do 16 r.ż 45min 200zł
Konsultacja + terapia dorosłych i młodzieży powyżej 16 r.ż 75min 250zł
Terapia dorosłych i młodzieży powyżej 16 r.ż 60min 220zł

Zaświadczenie dotyczące odbytej terapii – 50zł
Opinia dotycząca przebiegu terapii lub konsultacji – 120zł

REGULAMIN ZAJĘĆ

  1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiada opiekun.
  2. Opiekun jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzenia i punktualnego odebrania dziecka po zakończonych zajęciach. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za dziecko oczekujące w poczekalni.
  3. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, zajęcia nie są przedłużane.
  4. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie gabinetu, gdzie odbywają się zajęcia lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność zajęć.
  5. Tylko dzieci zdrowe mogą uczestniczyć w terapii, odbywać konsultacje lub diagnozę. Jeśli dziecko wykazuje objawy choroby (katar, kaszel, stan podgorączkowy lub gorączka) terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia/konsultację/diagnozę.
  6. Opinie wydawane na prośbę rodziców są płatne.

REGULAMIN PŁATNOŚCI

  1. Zajęcia stałe w wybranym dniu i godzinie są płatne z góry za miesiąc przelewem na konto firmy do 7-go dnia miesiąca.
  2. Wpłat należy dokonywać na konto firmy: 76 1050 1038 1000 0097 0081 3976, ING Bank Śląski S.A.
  3. Nieobecności należy zgłaszać do godz. 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia – smsem: 514 007 094 lub mailem: gabinet@petelki.com.pl. Brak odwołania wizyty do godz.19.00 skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 100% opłaty za zajęcia.
  4. Odwołane zajęcia można odrobić, jeśli jest taka możliwość lub płatność za następny miesiąc jest pomniejszona o odwołane zajęcia.