Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) to wykorzystywana na całym świecie, ugruntowana metoda wczesnej diagnostyki stosowana do wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dzieci. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) jest metodą diagnostyczną opracowaną w Monachium przez pediatrę Theodora Hellbrugge, opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka.
Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat. MFDR obejmuje diagnostykę bazową, która ujmuje opóźnienia w sposób ilościowy w 8 obszarach (dużej motoryki, małej motoryki, percepcji, mówienia, rozumienia mowy, wieku społecznego, samodzielności). Diagnostyka monachijska jest podstawą do podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych.

W Pętelkach ocenę wykonuje nasza terapeutka SI, certyfikowana w zakresie metody monachijskiej: Monika Puchalska. Diagnostyka jest przeprowadzana podczas dwóch spotkań w trakcie których po przeprowadzonym wywiadzie z rodzicem dotyczącym głównie porodu, terapeuta diagnozuje dziecko w zakresie:

  • wieku chodzenia;
  • wieku sprawności manualnej;
  • wieku percepcji;
  • wieku mówienia (mowa aktywna);
  • wieku rozumienia mowy;
  • wieku społecznego;
  • samodzielności.

Podczas diagnozy terapeuta omawia na bieżąco wyniki dając wskazówki i zalecenia rodzicowi w sposób ustny. Na życzenie rodzica wydawany jest odpłatnie dokument pisemny. Koszt spotkań i dokumentu pisemnego jest zawarty w cenniku: Cennik

Monachijska Funkcjonalnej Diagnostyka Rozwojowa jest kompleksową oceną rozwoju psychoruchowego dziecka, dzięki której możliwe jest wczesne wykrywanie ewentualnych zaburzeń funkcjonalnych i podjęcie odpowiedniej terapii.
W Pętelkach przeprowadzamy konsultację dzieci w wieku od 12 miesiąca życia do 35 miesiąca życia.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE