WSPÓŁPRACA

Najważniejsza dla nas jest relacja budowana pomiędzy dzieckiem, rodzicem i terapeutą. Dzięki wymianie informacji, zaufaniu i stosowaniu tych samych rozwiązań w domu i poza nim, wspólnie osiągamy ustalony cel. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy zespołem terapeutów, możemy lepiej dopasowywać właściwe rozwiązania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako wykwalifikowany zespół posiadamy wiedzę i doświadczenie aby uczyć, wspierać i rozwijać dzieci i ich rodziców, traktując ich z szacunkiem w uczciwy sposób.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Wierzymy, że indywidualne traktowanie każdego dziecka i jego rodzica, przynosi najlepsze efekty. Wówczas stosowane rozwiązania pozwalają, aby każde dziecko czuło się ważne, wyjątkowe, zauważone. Indywidualne podejście wzmacniamy właściwym doborem najlepszych metod nauczania.