Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem aktywnego treningu słuchowego Neuroflow

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Płatny dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w Pętelkach w ramach której Rodzic przechodzi szkolenie jak ma pracować z Dzieckiem. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Trening może być prowadzony w domu pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Pomóż swojemu dziecku

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Efekty treningu NEUROFLOW

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

 

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

 

Neuroflow w Pętelkach

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego 

Certyfikowanymi terapeutami tej metody w Pętelkach są Anna Gruza i Edyta Morończyk. W celu przygotowania odpowiedniego programu zadań na platformie on-line, zapraszamy na diagnozę do Pętelek, która jest pierwszym krokiem, aby rozpocząć interaktywny trening słuchowy.

Diagnoza trwa od 1,5-2 godzin. W skład diagnozy wchodzi badanie słuchu, wykonanie testów oraz omówienie raportu w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD. Na jej zakończenie rodzic otrzymuje wyniki diagnozy wraz z rekomendacją czy należy rozpoczynać etap treningowy Neuroflow.

W trakcie tego spotkania terapeuta informuje rodzica również o:

 • wymaganiach technicznych sprzętu do treningu (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
 • cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
 • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
 • zobaczycie demonstracyjny, skrócony trening, który pokaże rodzicowi jakie zadania spotka w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni, jak ćwiczyć z dzieckiem.

 

W trakcie diagnozy, podczas której terapeuta wprowadza dane do platformy Neuroflow a następnie są zapisywane wyniki diagnozy, rodzic otrzymuje na swój prywatny adres mailowy login i hasło, które będzie mógł użyć po opłaceniu 1 etapu interaktywnego treningu słuchowego Neuroflow.

 

ETAP 1 – sesje treningowe online

W ciągu 7 dni po dokonaniu płatności za 1 etap rodzic otrzymuje na adres mailowy dostęp do treningu. Etap 1 trwa 8 tygodni. Dziecko wykonuje ćwiczenia online w domu pod nadzorem rodzica – 3 razy w tygodniu. Jednodniowy trening trwa 20-25min. W trakcie 8 tygodniowej pracy rodzica z dzieckiem mogą odbyć się wizyty u gabinecie prowadzącym, które mają mieć charakter motywacyjny dla dziecka (często dziecko nie chce pracować tylko z rodzicem przez 2 miesiące, jest zniechęcone i potrzebuje dodatkowych pochwał od osoby prowadzącej) oraz wyjaśniający wątpliwości dla rodzica. Ta decyzja pozostaje w gestii rodzica, który zna swoje dziecko oraz siebie. My pokazujemy tylko możliwości jak wesprzeć dziecko i rodzica w długim procesie regularnych ćwiczeń przez 8 tygodni. Istnieje również możliwość przeprowadzania sesji treningowych w Pętelkach.

Rediagnoza po 1 etapie 

Po 8 tygodniach należy przyjść na wizytę kontrolną do terapeuty, aby wykonać ponowną diagnozę w celu oceny postępów. Rediagnoza trwa do 1,5 godz. Wówczas wtedy następuje podsumowanie wyników oraz dalsze rekomendacje jeśli są potrzebne. Rekomendowanych etapów może być 3 lub więcej, ale to diagnoza i wizyta kontrolna mogą ocenić czy potrzeba więcej etapów i kiedy można je wykonywać (czy warto zaraz czy w późniejszym terminie).

ETAP 2 i ETAP 3 

Każdy etap jest poprzedzony rediagnozą. Należy pamiętać, że nie wszystkie dzieci potrzebują wszystkich etapów.

Wymagania techniczne do przeprowadzenia treningu Neuroflow w domu

Do rozpoczęcia treningu słuchowego Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy:

 • Słuchawki nauszne, stereofoniczne
 • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024×768
 • Stabilne połączenie z internetem
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox
 • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy
 • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Jeżeli zapewnienie takiego sprzętu nie jest możliwe – można przeprowadzić trening Neuroflow w Pętelkach. Wówczas koszt jest ustalany indywidualnie.

 

Diagnoza trwa do 60min. Koszt diagnozy: Cennik

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE