Anna Gruza

logopeda, neurologopeda wczesnej interwencji, terapeuta miofunkcjonalny

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w tym pedagogika Montessori)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia Podyplomowe: Logopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Studia Podyplomowe: Neurologopedia Profilowana, Specjalność: Wczesna Interwencja Neurologopedyczna
 • Doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i młodzieżą gimnazjalną
 • Doświadczenie w prowadzeniu grupy przedszkolnej jako wychowawca
 • Obecnie logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi
 • Prowadzi terapię dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń mowy w autyzmie
 • Specjalista w zakresie ankyloglossi (skróconego wędzidła języka) u niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Konsultuje dzieci od niemowlaka do okresu szkolnego

Katarzyna Gołka

pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback i Neuroflow, terapeuta terapii ręki

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika terapeutyczno- lecznicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie; Moduł dodatkowy: Terapia pedagogiczna
 • Biomed, Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu, Terapeuta EEG Biofeedback
 • Certyfikowany Terapeuta Neuroflow – interaktywnego treningu słuchowego
 • Pedagog specjalny
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pedagog specjalny i nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej w Warszawie oraz nauczyciel geografii w prywatnej szkole podstawowej w Warszawie
Joanna Gorgas

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii, specjalizacja: Psychoterapia i terapia seksualna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Studia Podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspierania ich Rodzin
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Psycholog w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Warszawie, prowadzący indywidualną i grupową terapię z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji.

Hanna Chalimoniuk-Janicka

Neurologopeda, logopeda

 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wydział: Pedagogika Ogólna
 • Uniwersytet Wrocławski, Studia podyplomowe: Logopedia ogólna i kliniczna
 • Uniwersytet Wrocławski, Studia podyplomowe: Neurologopedia
 • Kurs Dogoterapii, Fundacja Cze – Ne – Ka i PERRO Agnieszka Potocka
 • Doświadczenie w pracy jako logopeda, neurologopeda i dogoterapeuta z dziećmi w różnym wieku
 • Obecnie logopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz wykładowca w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Katarzyna Kozłowska-Maj

terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie, kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Rehabilitacja społeczna i zawodowa
 • Kurs SI poziom II – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
 • Pedagog specjalny
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Pedagog specjalny, wychowawca klasy, terapeuta integracji sensorycznej w integracyjnej szkole podstawowej w Warszawie

Katarzyna Głowacka

terapeuta integracji sensorycznej, psycholog dziecięcy, pedagog

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, specjalizacja: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Studia podyplomowe: Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
 • Doświadczenie jako terapeuta SI w pracy z dziećmi w różnym wieku – od niemowlęcego do szkolnego
 • Obecnie Terapeuta SI w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie
 • Obecnie: wykładowca na kierunku Integracja Sensoryczna w WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu oraz Trener szkoleń doskonalących warsztat SI.

Monika Puchalska

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną, Specjalność: Nauki o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe, Edukacja początkowa i Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Warszawie oraz terapeuta integracji sensorycznej

Magdalena Dąbkowska

Fizjoterapeuta NDT Bobath – niemowlęta, dzieci

 • Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia
 • Kurs Terapii Neurorozwojowej NDT Bobath
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Doświadczenie w pracy fizjoterapeuty w szpitalach warszawskich na oddziałach dziecięcych
 • Doświadczenie w pracy w ośrodkach wczesnej interwencji medycznej i rehabilitacji niemowląt, dzieci i młodzieży
 • Praca z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Specjalizacja: praca z niemowlętami od ich pierwszego dnia urodzenia oraz z dziećmi do 2,5 roku życia