Anna Gruza

neurologopeda wczesnej interwencji, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w tym pedagogika Montessori)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia Podyplomowe: Logopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Studia Podyplomowe: Neurologopedia Profilowana, Specjalność: Wczesna Interwencja Neurologopedyczna
 • W Pętelkach prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń mowy w autyzmie u dzieci do lat 3 oraz terapię miofunkcjonalną
 • Konsultuje dzieci od niemowlaka do wieku szkolnego
 • Specjalista w zakresie ankyloglossi (skróconego wędzidła języka) u niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i młodzieżą gimnazjalną
 • Obecnie logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Dominika Lasota

logopeda, terapeuta miofunkcjonalny

 • Uniwersytet Warszawski, Logopedia Ogólna i Kliniczna
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Specjalizacja: Psychologia Kliniczna
 • W Pętelkach prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wielu przedszkolnym i szkolnym
 • Ukończony kurs terapii miofunkcjonalnej – do zajęć logopedycznych włącza elementy terapii miofunkcjonalnej, jeśli zapewnia to skuteczność działania
 • Posiada doświadczenie w pracy w przedszkolu jako logopeda
 • Aktywnie działa w Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hipoterapia z nadzieją”.

Katarzyna Gołka

pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback i Neuroflow, terapeuta terapii ręki

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika terapeutyczno- lecznicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie; Moduł dodatkowy: Terapia pedagogiczna
 • Biomed, Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu, Terapeuta EEG Biofeedback
 • Certyfikowany Terapeuta Neuroflow – interaktywnego treningu słuchowego
 • Pedagog specjalny i terapeuta terapii ręki
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pedagog specjalny i nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej w Warszawie oraz nauczyciel geografii w prywatnej szkole podstawowej w Warszawie
Natalia Ostromęcka

psycholog dziecięcy, pedagog, coach

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Specjalizacja: Psychologia społeczna, Psychologia kliniczna dziecka
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Studium Pedagogiczne
 • Roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w zespole wczesnej interwencji psychologicznej – prowadzenie diagnozy i terapii funkcjonalnej rozwoju dziecka
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi
 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych dla dzieci w wieku szkolnym
 • Psycholog w poradni psychologicznej w Warszawie, prowadzenie konsultacji i indywidualnej terapii dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
 • W Pętelkach prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców i terapię dla dzieci; wykonuje ocenę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku do 10lat; przeprowadza diagnozy gotowości szkolnej oraz prowadzi doradztwo zawodowe dla ósmoklasistów, licealistów oraz osób dorosłych
 • Jest autorem i prowadzącym warsztaty koncentracji i uwagi dla dzieci w Pętelkach
Katarzyna Kozłowska-Maj

terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie, kierunek: Fizjoterapia
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Rehabilitacja społeczna i zawodowa
 • Kurs SI poziom II – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
 • Pedagog specjalny
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Pedagog specjalny, wychowawca klasy, terapeuta integracji sensorycznej w integracyjnej szkole podstawowej w Warszawie

Monika Puchalska

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną, Specjalność: Nauki o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski, Studia podyplomowe, Edukacja początkowa i Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, Studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Warszawie oraz terapeuta integracji sensorycznej

Jakub Falaciński

terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, pedagog

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Psychologia
 • Centrum Integracji Sensorycznej, Studia Podyplomowe: Integracja sensoryczna stopień 1 i 2.
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Studia Podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej dla dzieci od 3 roku życia
 • Doświadczenie w diagnozowaniu i terapii SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi
 • Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji psychologicznych i Treningów Umiejętności Społecznych

Magdalena Sambor

terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapia ręki, neurologopeda

 • Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Uniwersytet Humianistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika społeczna z terapią pedagogiczną
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: Logopedia Ogólna, studia podyplomowe
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Neurologopedia, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Integracja Sensoryczna, studia podyplomowe
 • Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej dla dzieci od 3 roku życia
 • Doświadczenie w pracy pedagogicznej, logopedycznej i terapii SI dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym
 • Obecnie nauczyciel wczesnoszkolny w prywatnej szkole w Warszawie, prowadzący dodatkowo zajęcia pedagogiczne i logopedyczne oraz terapię SI w przedszkolu terapeutycznym.

Magdalena Dąbkowska

fizjoterapeuta NDT Bobath – niemowlęta, dzieci do 3 roku życia

 • Medyczne Studium Masażu Leczniczego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia
 • Kurs Terapii Neurorozwojowej NDT Bobath
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Doświadczenie w pracy fizjoterapeuty w szpitalach warszawskich na oddziałach dziecięcych
 • Doświadczenie w pracy w ośrodkach wczesnej interwencji medycznej i rehabilitacji niemowląt, dzieci i młodzieży
 • Praca z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Specjalizacja: praca z niemowlętami od ich pierwszego dnia urodzenia oraz z dziećmi do 3 roku życia
Katarzyna Krzemińska

fizjoterapeuta – dzieci powyżej 2 roku życia, kobiety w ciąży oraz mamy po porodzie, terapia czaszkowo-krzyżowa

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Psychologia
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, kierunek fizjoterapia
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, kierunek dietetyka
 • Metropolitan University Collage w Kopenhadze, kierunek Nutrition and Health
 • Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi. Kocha to co robi a swoją pracę traktuję jako wielopłaszczyznową pomoc drugiemu człowiekowi.
 • Swoją wiedzę i umiejętności rozwija systematyczną pracą, poznawaniem nowych form terapii, rozszerzaniem świadomości naszego ciała.
 • Jej głównym zainteresowaniem jest terapia mięśniowo – powięziowa, wisceralna.
Maria Galejczuk

fizjoterapeuta, gimnastyka korekcyjna – dzieci od 3 roku życia i młodzież

 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, kierunek: fizjoterapia
 • Ukończony kurs PNF oraz „Skoliozy – diagnostyka i postepowanie fizjoterapeutyczne”
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu badania postawy dzieci i młodzieży
 • Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć korekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Alicja Rasztawicka

recepcjonistka (dostępna telefonicznie, online lub smsowo)

 • Studentka, która prowadzi naszą wirtualną recepcję oraz fanpage Pętelek na Facebooku
 • Ma swoje pierwsze osiągnięcia na deskach Teatru Ochota
 • Jej pasją jest ceramika
Ewa Dyc

założycielka i właścicielka Pętelek, prowadzi recepcję i służy pomocą każdemu klientowi

 • Przez 18 lat Dyrektor HR w dużej, międzynarodowej organizacji, gdzie pracownicy byli tak samo ważni jak klienci
 • Mama dwójki dzieci, chętnie dzieląca się swoim doświadczeniem z zakresu współpracy rodzica z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w przedszkolu, szkole podstawowej i liceum oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Doradza klientom w zakresie usług świadczonych przez terapeutów Pętelek – zna skuteczność terapii z własnego doświadczenia (a właściwie doświadczenia swoich dzieci), dlatego może podzielić się swoimi spostrzeżeniami i osiąganymi efektami
 • Stale dba o zadowolenie swojego zespołu, które przekłada się na zadowolenie klientów – dzieci i rodziców.