Pierwsza wizyta – konsultacja to rozmowa pedagoga z rodzicem o istniejącym problemie. Jeśli rodzic posiada skierowanie od psychologa lub nauczyciel ze szkoły skierował rodzica, warto poprosić o pisemne informacje o problemie wraz z dotychczas podejmowanymi działaniami. Rodzic może również na spotkanie przynieść diagnozę, opinię, które posiada dziecko lub zeszyty dziecka ze szkoły, jeśli problem dotyczy dyslekcji, dyslalii lub dyskalkulii.

Na spotkaniu pedagog omówi możliwości pomocy dziecku i rodzicowi. Jeśli rodzic zdecyduje się na dalszą współpracę wówczas na następne spotkanie zostanie zaproszony z dzieckiem. Będzie to pierwsze spotkanie w ramach terapii indywidualnej. Dalsza częstotliwość spotkań jest ustalana z rodzicem, proponując mu najbardziej efektywne rozwiązania.

Konsultacja trwa do 60min. Koszt wizyty: Cennik

Pedagogiem w Pętelkach jest Katarzyna Gołka, pedagog specjalny, która na co dzień pracuje jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej w Warszawie. Jej wizytówka zawodowa znajduje się w zakładce Nasz zespół.

Pani Katarzyna, ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę, wie w jaki sposób pracować i motywować dzieci, które mają trudności w czytaniu, pisaniu, w koncentracji lub zapamiętywaniu. Dla każdego dziecka znajduje „złoty kluczyk” dzięki czemu szybko pojawiają się sukcesy, a odrabianie lekcji staje się łatwiejsze. Zdarza się, że nadrabia z dzieckiem zaległy materiał, który powstał w wyniku nieobecności w szkole.

 

Zapraszamy na zajęcia pedagogiczne w celu:

 • terapii dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • stymulowania rozwoju myślenia logicznego
 • usprawniania zdolności myślenia przyczynowo – skutkowego
 • doskonalenia analizy i syntezy wzrokowej oraz pamięci wzrokowej
 • rozwijania bezpośredniej pamięci słuchowej
 • rozwijania orientacji w przestrzeni
 • usprawniania percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • stymulowania spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijania umiejętności narracyjnych
 • poszerzania wiadomości o otaczającym świecie
 • rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego w sytuacjach społecznych
 • usprawniania techniki czytania i pisania
 • doskonalenia umiejętności rozumienia czytanego tekstu
 • rozwijania podstawowych kompetencji arytmetycznych
 • usprawniania umiejętności analizy zadań tekstowych z wykorzystaniem metody syntetyczno – analitycznej
 • wzmacniania i wydłużania koncentracji uwagi
 • kształcenia umiejętności społecznych i życiowych, właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich
 • usprawniania motoryki małej
 • poprawy poziomu wiedzy i umiejętności dzieci oraz wyrównywania dysproporcji edukacyjnych
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE