Pierwsza wizyta – konsultacja to rozmowa pedagoga z rodzicem o istniejącym problemie. Jeśli rodzic posiada skierowanie od psychologa lub nauczyciel ze szkoły skierował rodzica, warto poprosić o pisemne informacje o problemie wraz z dotychczas podejmowanymi działaniami. Rodzic może również na spotkanie przynieść diagnozę, opinię, które posiada dziecko lub zeszyty dziecka ze szkoły, jeśli problem dotyczy dyslekcji, dyslalii lub dyskalkulii.

Na spotkaniu pedagog omówi możliwości pomocy dziecku i rodzicowi. Jeśli rodzic zdecyduje się na dalszą współpracę wówczas na następne spotkanie zostanie zaproszony z dzieckiem. Będzie to pierwsze spotkanie w ramach terapii indywidualnej. Dalsza częstotliwość spotkań jest ustalana z rodzicem, proponując mu najbardziej efektywne rozwiązania.

Konsultacja trwa do 60min. Koszt wizyty: Cennik

 

Zapraszamy na zajęcia pedagogiczne w celu:

 • terapii dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • stymulowania rozwoju myślenia logicznego
 • usprawniania zdolności myślenia przyczynowo – skutkowego
 • doskonalenia analizy i syntezy wzrokowej oraz pamięci wzrokowej
 • rozwijania bezpośredniej pamięci słuchowej
 • rozwijania orientacji w przestrzeni
 • usprawniania percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • stymulowania spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijania umiejętności narracyjnych
 • poszerzania wiadomości o otaczającym świecie
 • rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego w sytuacjach społecznych
 • usprawniania techniki czytania i pisania
 • doskonalenia umiejętności rozumienia czytanego tekstu
 • rozwijania podstawowych kompetencji arytmetycznych
 • usprawniania umiejętności analizy zadań tekstowych z wykorzystaniem metody syntetyczno – analitycznej
 • wzmacniania i wydłużania koncentracji uwagi
 • kształcenia umiejętności społecznych i życiowych, właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich
 • usprawniania motoryki małej
 • poprawy poziomu wiedzy i umiejętności dzieci oraz wyrównywania dysproporcji edukacyjnych
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE