• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w tym pedagogika Montessori)
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia Podyplomowe: Logopedia
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Studia Podyplomowe: Neurologopedia Profilowana, Specjalność: Wczesna Interwencja Neurologopedyczna
  • W Pętelkach prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń mowy w autyzmie u dzieci do lat 3 oraz terapię miofunkcjonalną
  • Konsultuje dzieci od niemowlaka do wieku szkolnego
  • Specjalista w zakresie ankyloglossi (skróconego wędzidła języka) u niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • Doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i młodzieżą gimnazjalną
  • Obecnie logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi