• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w tym pedagogika Montessori)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Studia Podyplomowe: Logopedia
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Studia Podyplomowe: Neurologopedia Profilowana, Specjalność: Wczesna Interwencja Neurologopedyczna
 • Doświadczenie logopedyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i młodzieżą gimnazjalną
 • Obecnie logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi

Pętelki:

 • prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami rozwojowymi (w tym spektrum autyzmu)
 • diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną i miofunkcjonalną dla dzieci od 4 roku życia;
 • jako neurologopeda wczesnej interwencji konsultuje noworodki i niemowlęta do 1 roku życia
 • konsultuje w zakresie ankyloglossi (skróconego wędzidła języka) u niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • prowadzi konsultacje logopedyczno-ortodontyczne współpracując z ortodontami podczas okresu leczenia ortodontycznego
 • stosuje kinesiotaping logopedyczno-stomatologiczny
 • odpowiedzialna za merytoryczną pracę zespołu logopedycznego